Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

 

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w związku z czym wprowadzamy zmiany w naszej Polityce Prywatności. Dlatego też chcieliśmy poinformować Cię, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak możesz realizować przysługujące Ci prawa.

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej "ADO") jest  LAVI Sp. z o.o. z siedzibą  Jarowa 11 35-083 RZESZÓW

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: LAVI Sp. z o.o. z siedzibą  Jarowa 11
35-083 RZESZÓW   lub drogą mailową na adres: [email protected]


2. ADO wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do poprawnej realizacji zamówienia/transakcji, obsługi składanych przez Ciebie zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych.
Jakie dane osobowe przetwarzamy/będziemy przetwarzać?
- dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
- informacje na temat płatności i historię płatności;
- informacje na temat zamówień.

W jakim celu/zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Pańtwa dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.
Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Pańtwa usługi.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od ADO dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od ADO sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od ADO usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected]

4. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
.......................................................

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.


1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4 Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy.


2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

    podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
    przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)
    przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

2.2 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

2.3 Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.


3. Mailing

3.1 Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

3.2 Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

3.3 Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.


4. Newsletter

4.1 W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

4.2 Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).


5. Ciasteczka (cookies)


5.1 Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.